Havsöringens vandring följs på Internet

Den vilda havsöringen är fortsatt hotad och orsakerna är bland annat överfiske. Forskarna vet dessutom väldigt lite om havsöringen och därför har öringar i bland annat Piteälven försetts med radiosändare.
Forskarna vill på så sätt ta reda på mer om hur öringen rör sig i älvarna. – Vi vill få reda på ur öringen rör sig i de här stora vattensystemen och framför allt var de tar vägen, säger Johan Östergren, doktorand på Institutionen för vattenbruk vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Vi har väldigt lite information om hur de beter sig. Detta är ett restaureringsprojekt och då vill vi se hur fisken reagerar efter en restaurering. Fisken följs under tre år För att ta reda på om fisken verkligen har nytta av de restaurerade lekområdena ska 30 öringar radiomärkas och följas under tre år. Forskarna vill ha reda på hur öringen lekvandrar och var de leker. En av anledningarna till att man har valt Piteälven och Vindelälven är att havsöringen i de älvarna stannar utefter Norrlandskusten. Ny forskning krävs – Den vandrar inte söderut och är därför en resurs som vi själva kan ta hand om, säger Johan Östergren. Dessutom är tidigare forskning om havsöring inte direkt jämförbar. – Om man tittar på det som är gjort i exempelvis södra Sverige, då har du kanske en bäck, som är två och en halv meter bred och åtta kilometer lång i bästa fall. I Vindelälven kan de gå upp i Laisälven 30-35 mil. De öringar som har försetts med radiosändare kan man sedan följa på Internet. – Anledningarna är två, säger Johan Östergren. Dels är det ju kul för folk att följa hur fisken vandrar, dels vill vi ju gärna väcka lite uppmärksamhet om att det faktiskt inte är så bra ställt med vår havsöring.
Staffan Andersson, SR Norrbotten