Unicef: Svensk skola medelmåttig

Det svenska utbildningssystemet får bara ett medelmåttigt betyg i en ny stor Unicef-rapport om hur skolan fungerar i OECD-länderna. Sverige hamnar på nionde plats bland de 24 länder som ingår i undersökningen från Unicefs forskningscenter.
Danmark och Norge ligger sämre till, men Finland och Österrike ligger före Sverige, och listan toppas av Sydkorea. Unicef har undersökt gjort en rad områden och Sverige hamnar i de flesta fall i mitten. Den allmänna slutsatsen i rapporten är att det i de rika länderna finns stora skillnader mellan elevernas prestationer.