Dyra mediciner ger sämre sjukvård

Norrbottningarna äter allt mer medicin och det märks i Landstingets budget. I år har länets läkemedelskostnader ökat med cirka 10 procent.
Det statliga läkemedelsbidraget räcker inte till. Hittills i år har kostnaderna orskakat ett minus på 13 miljoner kronor i landstingets budget. Kenneth Vidäng är ordförande i länets läkemedelskommité och berättar att man nu försöker göra distriktsläkarna mer prismedevetna. - Finns det två likvärdiga mediciner så ska läkaren skiva ut den billigaste, säger han. Han tror att en fortsatt negativ utveckling av kostanderna kan påverka landstingets andra verksamheter.