Tidsgräns införs på dagis

Den nya förskola som börjar fungera vid årsskiftet innebär försämringar för en del föräldrar i Uppsala. Föräldrar som är föräldralediga och som har barn som är fyra eller fem år får inte ha sitt barn i förskolan längre tid än femton timmar i veckan.
Från årsskiftet får alla 4- och 5-åringar i Sverige rätt till gratis förskola 15 timmar i veckan. För dom allra flesta familjer innebär det här en förbättring. Men för Uppsalaföräldrar som är föräldralediga innebär beslutet en begränsing eftersom dom förut kunnat ha sina 4- och 5-åringar obegränsad tid varje vecka i förskolan. Nu sätts en gräns på max 15 timmar veckan. Inte ens om man betalar får man ha barnen fler timmar i förskolan under vanlig terminstid. Men den tidigare obegränsade tiden som betalats av föräldrarna - dom 15 timmarna nu per vecka blir gratis. På Uppsala kommun räknar man med att det är ett 100-tal föräldrar som nu kommer att tvingas korta tiden i förskolan för sina fyra- eller femåringar, och Staffan Yngve säger att dom föräldrarnas intressen här har fått ge vika för en av dom politiska målsättningar som nu satts upp, nämligen mindre barn grupper.