Fortsatt turbulent i Karlshamnsvänstern

Vänsterpartiet har nominerat dubbelt så många män som kvinnor till de ordinarie posterna i de kommunala styrelserna och nämnderna i Karlshamn.
Bara fem av 15 ordinarie poster i kommunala styrleser och nämnder går till kvinnor. Vänsterpartiets gruppledare i Karlshamn, Monica Åkesson, är mycket kritisk till hur vissa partikamrater kört över andra. -Det har bildats en herrpakt och jag tror att det kan skrämma bort kvinnor från partiet, säger hon.