Skolverkskritik mot Ångeskola

Ånge kommun får kritik från skolverket för att man inte tillgodosett en 14 årig elevs rätt till stöd. Pojken har diagosen ADHD och kommunen har inte upprättat något åtgärdsprogram för hur pojken ska få hjälp i skolan. Däremot hittar skolverket inga fel i hur skolan hanterat dom fall av kränkande behandling som pojken utsatts för. Föräldrarna har klagat på att skolan inte tagit mobbningen på allvar. I slutet av förra terminen kulminerade det hela då pojken fick näsbenet avslaget under en lektion.