Kraftiga kursfall i USA

Efter att ha varit stängda nästan en vecka öppnade New York-börsen och Nasdaq återigen på måndagen. Men trots att den amerikanska centralbanken sänkte styrräntan med en halv procentenhet rasade kurserna med 7,1 % i New York och ner 6,8 procent på Nasdaq.
Värst drabbades flygbolag och hotellföretag medan försvarsindustrin och företag som håller på med videokonferenser var exempel på bolag som klarade sig bättre. På europabörserna var det däremot mer uppåt under måndagen. Stockholm stängde på + 1,2, London + 3,0 och Frankfurt + 3,0 procent. Även den europeiska centralbanken, ECB, sänkte sin viktigaste styrränta; från 4,25 procent till 3,75 procent.