Stora hinder för tjänstehandel inom EU

Politiker, både i Sverige och inom EU gör alldeles för lite för att främja export av tjänster. Uppmärksamheten koncentreras fortfarande till produktion av varor, trots att den är betydligt mindre. Men branschorganisationen Svenskt Näringsliv hoppas på hjälp av EU-kommissionen som uppvaktas senare på tisdagen.
Svenskt Näringsliv har just blivit färdig med en ny undersökning som bland annat visar att ungefär 70 procent av allt som produceras i Sverige är tjänster. Men de 70 procenten ska jämföras med att tjänster bara utgör 20 procent av Sveriges export, de flesta tjänster tillverkas alltså för svenska konsumenter. Här borde det finnas stora möjligheter till mer export, enligt Svenskt näringsliv. Men att försäljningen av tjänster till utlandet är så liten beror på att det finns en rad hinder för företagen. I högtidstalen heter det att EU är en enda marknad utan gränser som hindrar export. Men i praktiken vimlar det av problem. Det är krångligt att få alla papper som behövs för den som flyttar till ett annat EU-land. Banker kan sätta upp orimligt höga krav. Och ändå skulle ju EU vara en enda marknad, utan gränser. Men det är alltså långt ifrån vardagen. Det är bakgrunden till att Svenskt Näringsliv uppvaktar EU-kommissionen under tisdagen.