Låst läge i Roxy-tvist

Läget är fortfarande låst i hyrestvisten om Kulturföreningen Roxys lokaler i Visby. Hyresnämnden som lagt ett medlingsbud, föreslår en höjning på 3 000 kr i månaden.
Cityfastigheter som äger lokalen vill höja hyran med 6 000 kronor i månaden. Men Roxys kassör Örjan Klintberg, säger att föreningen inte klarar någon hyreshöjning alls, eftersom det då inte blir kvar några pengar till verksamheten. Roxy förstår inte hur hyran kan höjas så mycket, erftersom hyresvärden inte gjort några investeringar i fastigheten. Staffan Bergvall vid Cityfastigheter vill dock inte ändra sitt bud. Senast på fredag vill Hyresnämnden ha besked om hur de två parterna ställer sig till medlingsbudet. Om tvisten inte löser sig kan Roxy istället tänka sig hyra lokaler av föreningshuset Borgen.