Omtvistade S-politiker ska bort

Nu börjar socialdemokraterna i Gävle att rensa ut meningsmotståndare i de egna leden. Idag kommer valberedningen att lägga fram förslag på två namn som ska ersätta Ann Hedbom och Helen Åkerlind som ordföranden i Fritids- respektive Barn och Ungdomsnämnden.
Bakgrunden är enligt Arbetarekommunens ordförande Åke Bengtsson ett missnöje med att de båda framfört åsikter i strid med partiledningens. De två namn som valberedningen idag lägger fram som ersättare för Ann Hedbom och Helen Åkerlind är, enligt vad Radio Gävleborg erfar, Lars-Göran Ståhl och Jens Leidemark. Först vid ett medlemsmöte den 10 december avgörs sedan vilka som ska få förtroendeposter i Gävle kommuns olika nämnder och styrelser.