Föräldrar kräver ökad säkerhet på skolbussar

Sittplatser åt alla elever och alkolås i skolbussarna. Det är några av de krav som hem och skola föreningen i Skärplinge och föräldrarna till elever i Hållnäs skola ställer på Tierps kommun.
Idag uppvaktar de kommunpolitikerna med sina krav. Björn Larsson som är en av initiativtagarna till kampanjen för ökad säkerhet på skolbussarna i Tierp säger att man dessutom ska göra en enkätundersökning bland berörda föräldrar för att höra deras åsikt. Kommunalrådet i Tierp, Bengt Olof Eriksson, menar att det redan idag finns krav på både säkerhet och sittplats på skolbussarna. Det finns krav på bälten på oskyddade säten som inte har en stolsrad framför. Ökad säkerhet är något som även vi vill uppnå, samtidigt finns det mycket att ta hänsy till t.ex. bussarnas konstruktion och ålder.