Modeller fryser i konstskola

Det är kallt i Gotlands Konstskolas lokaler i Visby. Såväl lärare, elever och modeller klagar så mycket att skyddsombudet nu hotar stänga vissa lokaler.
I en av ateljéerna varierade temperaturen mellan 13 och 17 grader. Enligt skolans rektor Örjan Ringbom tränger kylan in genom de stora portarna i huset, vilket får till följd att kostnaderna för eluppvärmningen ökar. I ett brev till kommunen kräver de utbildningsansvariga att problemet åtgärdas och att skolan får ekonomisk kompensation för de ökade uppvärmningskostnaderna.