Dioxiner vid Sjösa såg

Än en gång har farliga miljögifter hittas vid Sjösa såg utanför Nyköping, men rapporten om gifterna har aldrig nått kommunens politiker. Den nya rapporten visar på höga halter av dioxiner men den rapporten har fastnat hos en handläggare på kommunfastigheter i Nyköping.
Igår berättade vi att kommunledningen vägrar hjälpa till att betala en sanering av området vid Sjösa trots de höga halterna av arsenik. Jan-Erik Vannerstedt, som är tillförordnad fastighetschef på kommunfastigheter i Nyköping, kände själv inte till den nya rapporten när Sveriges Radio Sörmland bad om en kommentar. I våras innan Jan-Erik Vannerstedt tillträdde fick kommunen en larmrapport om extremt höga arsenikhalter slut på vissa provpunkter på Sjösa sågs fabriksområde. Trots det tog kommunstyrelsen beslut i juni att inte gå vidare med en sanering. Politikerna ville inte stå för de 10 procent av saneringskostnaderna som återstod efter statens andel på 90 procent. I början på juli kom en ny rapport in till kommunens fastighetskontor som talar om ett prov med allvarlig halt av det misstänkt cancerframkallande miljögiftet dioxin. Rapporten har än idag inte lämnats vidare till politikerna och länsstyrelsen fick den först efter fyra månader. Helene Lundström miljöpartiets gruppledare i Nyköping är kritisk till det hära att det tagit så lång tid. -Det är ju faktiskt farliga gifter det handlar om och det behöver ju åtgärdas snarast, säger hon.