Boforsföretag dömt i HD

Högsta domstolen har dömt vd:n för Nexplo Bofors i Karlskoga för miljöbrott. Företaget har utan tillstånd överlåtit sammanlagt 1 500 ton med giftiga syror till olika kunder. Domen väntas få prejudicerande effekt.
Nexplo Bofors vd ska betala 24 000 kronor i böter för att företaget slarvat med att söka tillstånd när man sålt de farliga kemikalierna vidare till andra företag. I lägre instanser har företagets brott betecknats som ringa men riksåklagaren har fortsatt driva ärendet ända upp i HD och enligt flera experter som Dagens Nyheter talat med kommer nu en rad rättsprocesser att följa med andra företag som på samma sätt brutit mot reglerna.