Flickorna åker dit för snatteri

Det är dubbelt så många flickor som pojkar som åker fast för snatteri i Värmland. Hittills i år är det 116 flickor under 18 år som gjort sig skyldiga till snatteri jämfört med 62 pojkar.
När snatteriet ska bli ett brott krävs att personen har haft ett uppsåt att stjäla. Butikskontrollant eller butikspersonal har sett att man stoppat på sig en vara, smugit och passerat kassa eller larmbåge och lämnat butiken. Det är då det är ett fullbordat brott. Om man inte lämnar butiken är det inget snatteri, försök till snatteri är inte straffbart. Det är att personen haft uppsåt att snatta en vara som polisen ska bevisa för åklagaren. Snatteri övergår i stöld när vara kostar över 800 kronor eller att man har använt hjälpmedel, tex en sax för att klippa bort stöldmärkningen. Johnny Tomas om hur unga snattare reagerar, när det grips och förhörs.