Volvo Aero upphäver flygförbud

Volvo Aero i Trollhättan har nu upphävt flygförbudet för sina anställda, medan Saab Automobile har kvar förbudet för de anställda att korsa Atlanten med flyg.Sykes i Ed, Lear i Trollhättan och Opcon i Åmål har hävt sina flygförbud. SCA Hygiene i Lilla Edet släpper inte sina anställda utanför Europa just nu. Det visar en rundringning till några större företag i området som Radio Väst gjort. Flygförbuden infördes som en säkerhetsåtgärd efter terrordåden i förra veckan.