Frukt och bär i norr - lästips 6 augusti

Blomqvist, L. 2007
Trädgårdens bär.
(Bärhistorik, odlingsråd och recept.)
www.blomqvistplantskola.com

Blomqvist, L.  2005
Äppel i norr. Pomologisk handbok.
(Äppelhistorik, odlingsråd och recept.)
www.blomqvistplantskola.com

Sandström, M. 2003
Trädgård i kallt klimat.
Natur & Kultur, Gröna serien

SLU Faktablad:
Jeppsson, N. 2003.
Havtorn – nyttigt bär med exotisk smak.
Fakta Trädgård-Fritid nr 56. SLU Ultuna.

Magnusson, M. 2005.
Odling av grönsaker i norr.
Fakta Trädgård-Fritid nr 107. SLU, Uppsala

Svensson, B. 1998
Svarta vinbär – Nordens druvor.
Fakta Trädgård-Fritid nr 62 1998. SLU Ultuna.

Öberg, E. 1999.
Buskar för den nordsvenska trädgården.
Fakta Trädgård-Fritid nr 72. SLU Ultuna.

Öberg, E. 2001.
Konkurrenskraftiga och härdiga perenner – urval för norra Sverige.
Fakta Trädgård-Fritid nr 49. SLU Ultuna.

Öberg, E. 2002.
Marktäckande perenner – urval för norra Sverige.
Fakta Trädgård-Fritid nr 50. SLU Ultuna.

Adress:
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Publikationsservice,
Box 7075, 750 07 Uppsala.
Tfn: 018-67 11 00