Hot mot Dannikeskola

I Dalsjöfors kommundel förelsås en halvering av skolan i Dannike. Eleverna i årkurserna fyra, fem och sex skall enligt sparförslaget bussas till skolor i Dalsjöfors och Äspered.
Enligt förslaget skall dom tomma skollokalerrna i Dannike användas av förskolan. Sen uppgifter om sparförslaget läckt ut har många Dannikebor skrivit på protestlistor. Kommundelsnämnden i Dalsjöfors tar ställning till förslaget idag. Lärare, elever och föräldrar planerar en protestaktion vid kommundelsnämndens möte i Dalsjöfors i kväll.