Beslut om skattehöjning uppskjutet

Misstankarna om socialdemokratiskt valfusk i Stockholms stad gjorde att fullmäktiges beslut om skattehöjning bordlades igår.
Det var moderaterna som begärde att beslutet skulle skjutas på framtiden och de fick stöd av folkpartiet. På det sättet nådde oppositionen den tredjedel av rösterna som krävs för minoritetsbordläggning. Folkpartiets gruppledare Jan Björklund säger till Radio Stockholm att anklagelserna om valfusk måste utredas så långt det bara går innan fullmäktiges ordinare arbete fortsätter. Ett extra kommunfullmäktigemöte kommer nu hålla på lördag eftersom det enligt kommunlagen ska fattas beslut om skattesatsen före utgången av november.