Ripvide, Salix glauca L.

Ripvide är en av de många växter som Linné har namngivit, därav L:et på slutet, och han såg den som ung på sin Lapplandsresa. Busken är vanlig på norra halvklotet, i Sverige växer den från Dalarna och ända upp i fjällvärlden ovanför trädgränsen.

Ripvide-busken ser man ofta i fuktig mark, på stränder och myrar, men också på sluttningar.  Den kan bli upp till två meter hög och bilda täta snår.  Bladen är tjocka och styva, silverfärgade eller blågrå och ludna, särskilt de unga bladen. Busken har en anspråkslös, men vacker blomning på försommaren samtidigt med lövsprickningen, vissa blommor kan finnas kvar långt in på hösten. Den är också mycket fin som  prydnadsväxt.