Ge oss våra övergångsställen tillbaka!

Personal, barn och föräldrar på Knäredsskolan och personal på dagcenterverksamheterna i samhället kräver att få tillbaka några av dom övergångsställen som Vägverket tagit bort. I ett brev vänder de sig till Laholms kommunstyrelse och vill att politikerna gör en begäran hos Vägverket.
Ifrån skolan och dagcenterverksamheten tycker man att åtminstone fem av de sex övergångsställen som tagits bort är nödvändiga för fotgängarnas säkerhet. Det handlar då framförallt om att säkerställa tryggheten för barnen och de äldre och handikappade som bor i Knäred.