"Trollhätte-modellen" ingen lösningen för Växjö

"Trollhätte-modellen" kan inte lösa trafikproblemen kring Växjös rondeller. Modellen, som går ut på att bygga höga och skarpa väggupp i anslutning till rondellerna, förordas inte av avsvariga för trafikplaneringen.
En lösning som varit uppe till diskussion, är att placera gupp framför rondellen, det berättar Ulf Agermark som är ansvarig för trafikplaneringsfrågor i Växjö kommun. Agermark hävdar dock att han inte tror på den så kallade "Trollhätte-modellen". Modellen går ut på att bygga höga och skarpa väggupp i anslutning till rondellerna.