Mammografi minskar dödlighet

Dödligheten i bröstcancer minskar i alla åldersgrupper som erbjuds mammografi. Det framgår av en omfattande studie i Umeå med hundratusentals kvinnor från hela landet.
Tidigare studier, där deltagarna valts ut slumpvis, har visat att bröstcancerscreening med mammografi kan minska dödligheten. Ändå är ämnet fortfarande kontroversiellt eftersom nyttan med mammografi ibland också ifrågasätts. I den nya studien har 388 000 kvinnor som erbjudits mammografi jämförts med 278 000 kvinnor som inte fått något erbjudande. För kvinnor som var mellan 50 och 69 år minskade dödligheten med 20 procent vid mammografi. Studien presenteras på läkarstämman i Göteborg senare i veckan.