Genförändrat ris tål torka, kyla och salta jordar

Forskare vid Cornell-universitetet i New York och universitetet i Seoul i Korea har tillsammans tagit fram ett genförändrat ris som tål torka, kyla och salta jordar extra bra.
Riset har försetts med en sockergen som ger det de starka egenskaperna. Men genen aktiveras bara när det behövs - så länge växtbetingelserna är goda vilar den. Forskarna bakom studien kommer att ta patent på genen, men de kommer inte att ta betalt för rättigheterna att odla ristypen. Men är det lämpligt att ge stor spridning åt en genförändrad gröda? Man brukar vara rädd att en sådan ska korsa sig med vilda släktingar så att genen sprids, kanske också till skadeväxter. Carl Gustaf Thornström, jordbruksexpert vid Lantbruksuniversitetet och Sida, menar att risken inte finns just när det gäller ris: - För ris är det egentligen bara två-tre vilda släktingar den kan korsa sig med. Dessutom är det självpollinerande och pollen rör sig bara högst en meter från plantan. Källa: PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences