Hårt tryck mot förskolan efter årsskiftet

När alla fyra- och femåringar får rätt till gratis förskola 15 timmar i veckan från årsskiftet så är det Kungsbacka och Halmstad kommun som får det svårast att klara av tillströmningen av barn. Övriga kommuner i länet räknar med att kunna erbjuda platser till de föräldrar som anmält sitt intresse. Det visar en rundringning som P4 radio Halland har gjort
I Halmstad kommun och Kungsbacka kommun är behovet av förskoleplatser redan idag större än tillgången och vid årsskiftet är det 150 föräldrar, som vill utnyttja rätten till 15 timmars gratis förskola för sina barn. För att minska köerna så ska man i Halmstad bland annat skaffa nya paviljoner och utnyttja fastigheter, som idag inte används. I Falkenbergs kommun och Varbergs kommun så räknar man med att kunna klara det ökade behovet med undantag för vissa områden där det redan tidigare är brist på platser. Det gäller exempelvis Träslövläge och Bläshammar i Varberg. I Laholms kommun ska en ny förskola byggas i Lilla Tjärby. I Hylte kommun räknar man med att kunna ta emot de barn, vars föräldrar anmält sitt intresse.