Riksbanken sänker reporäntan

Riksbanken sänker den viktigaste styrräntan, reporäntan med en halv procentenhet från 4,25 procent till 3,75 procent.
Riksbanken motiverar sänkningen med att risken för en djupare och mer långvarig konjunkturnedgång har blivit större. Beslutet fattades på ett möte under kvällen sedan både de amerikanska och europeiska centralbankerna sänkt sina styrräntor för att dämpa risken för en ekonomisk tillbakagång i USA och Europa