Krav på att SJ ska bort från Norrland

SJ bör bli av med trafikeringsrätten i Norrland, det anser föreningen Norrtåg som har ett femtiotal medlemmar i form av kommuner, länstrafikbolag och landsting i Norrland.
Bakgrunden är att idag har SJ monopol på trafiken på stambanenätet utom nattågstrafiken och enligt Norrtåg struntar SJ i Norrland och hindrar därmed utvecklingen. Norrtåg vill därför att det skapas en organisation som får i uppdrag att ansvara för all tågtrafik och upphandla den för att utveckla tågtrafiken i Norrland på bästa sätt. Tillsammans med näringslivs- och företagarorganisationer vill Norrtåg nu samla hela Norrland för att få med sig regering, riksdag och rikstrafiken på planerna.