Planerad biogasanläggning oroar

Ett drygt 40-tal åhörare kom igår kväll till ett samrådsmöte om en ny detaljplan för Skellefteå kommuns planerade biogasanläggning.
Den befintliga planen överklagades av de närboende och kommunen fick bakläxa i alla instanser. Vid mötet ställdes frågan om miljötillstånden för den planerade bigasanläggningen är giltiga eftersom de gavs med en felaktig detaljplan. Byggnadsnämdens ordförande, Anders Karlsson, menar att miljötillstånden fortfarande gäller. De som besökte mötet är fortfarande oroade över att den planerade biogasanläggningen ska ge besvärande lukt, buller och ökad trafik.