Också män hamnar i klimakteriet

Även män har klimakteriebesvär. Det visar en ny avhandling av doktoranden Anna-Clara Spetz vid Linköpings universitet.
Spetz har studerat klimakteriebesvär bland män över 55 år. Av de deltagande männen svarade cirka en tredjedel att de upplevde svettningar och värmevallningar och närmare fem procent av dem berättade att problemen återkom flera gånger i veckan. Män som har låga testosteronnivåer i blodet på grund av till exempel prostatacancerbehandling kan få symtomen. Därför genomförs nu en ny studie där testosteronnivån mäts och i förlängningen ska den användas för att kunna erbjuda en behandling åt män som drabbas av besvären.