Bättre bibliotekssamarbete gynnar östgötar

Länsbiblioteken vill försöka få till stånd ett bättre samarbete mellan länets alla bibliotek.
Man menar att om samarbetet mellan exempelvis de kommunala biblioteken, folkbiblioteken och universitetsbiblioteket blir bättre, skulle det gynna alla östgötar. Bland annat vill man införa gemensamma lånekort, en regional bokbuss, en gemensam vikariepool och ett friare flöde av böcker.