Stadshuset byggs om för att bli säkrare

Entrén till Stadshuset i Linköping byggs just nu om. Orsaken är det allt osäkrare läget i världen och Linköping.
Efter ombyggnaden kommer det att bli svårare att nå kommunens politiker och tjänstemän. Istället för att, som tidigare, kunna gå direkt till politikerna måste Linköpingsborna hädanefter anmäla sig i receptionen. Ombyggnaden i Stadshuset är klar om två veckor.