Blodproppsmiss

En äldre kvinnas fall och den felaktiga bedömningen av den skada hon ådrog sig, har anmälts till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Det är kvinnans dotter som anmäler att kvinnan hade ramlat ur sin säng och att hon sedan uppmärksammade att hon uppträdde förvirrat.
Tillkallad jourpersonal gjorde bedömningen att det inte var något allvarligt. Dottern tog ändå sin mamma till sjukhus, där det upptäcktes att hon drabbades av en blodpropp.