Höga elpriser tvingar fram minskad elförbrukning

Såväl hushåll som företag i Östergötland tvingas de kommande åren till drastiska åtgärder för att sänka sin elförbukning.
- Med en gemensam europeisk elmarknad kommer svenska elkonsumenter snart att få betala samma pris som på kontinenten, vilket är dubbelt så högt, säger professor Björn Karlsson vid Linköpings universitet. Enligt Björn Karlsson kommer höjda elpriser också leda till att fler kommuner i länet bygger kraftvärmeverk, som producerar både el och fjärrvärme.