Vetandets värld 2002-11-25

Vem ska äga våra gener?

I människans gener finns information som kan leda till stora upptäckter inom medicin och andra vetenskaper.
Bioteknikföretag över hela världen har tävlat om att hitta användbara gener som kan patenteras för framtida bruk. Patentansökningarna kan räknas i tiotusental. Idag är det fullt möjligt att ta patent på människans arvsmassa. Men många anser att reglerna måste ändras så att livet inte kan patenteras. Andra tycker att patenten ger oss den expansiva bioteknikindustri vi behöver för framtiden. Vetandets värld benar upp debatten om rätten till DNA-molekylen och den genetiska koden. Redaktör: Tomas Lindblad