Även män kan få klimakteriebesvär

Det är inte bara kvinnor som får klimakteriebesvär - det drabbar även män. Det kommer Anna-Clara Spetz vid Linköpings universitet fram till i sin doktorsavhandling.
Hon har gjort en enkät bland 1800 Linköpingsmän över 55 år och en tredjedel av de cirka 1300 svarande uppgav att de känner av svettningar och värmevallningar som inte är kopplade till fysisk aktivitet. Symptomen kopplas ihop med sänkta testosteronhalter. Källa: TT