Vetandets värld 2002-11-26

Om Vernon Smith - ekonomipristagare till Nobels minne 2002

Han ser ut som en cowboy med sin långa hästsvans, boots och ormskinnskjorta, den 75-årige professorn ifrån Kansas - Vernon Smith - en av årets två pristagare i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
Och även om han numer satt upp ett nytt flott laboratorium på George Mason universitetet utanför Washington, och mest ägnar sin forskning åt olika typer av marknader - det må vara aktier, auktioner eller elbörser - så har han kvar sitt hus i Wishita och odlar grönsaker precis som familjen gjorde under de svåra åren på 30-talet. Vernon Smiths pappa var mekaniker, så för Vernon tedde det sig naturligt att läsa till civilingenjör, men så gjorde sig mammans arv allt mer påminnt. Hon var socialist och aktivist och efter att Vernon läst en brevidläsningskurs i ekonomi bestämde han sig för att byta bana. Han skulle visa på marknadsekonomins brister i handfasta experiment. Men han överbevisade sig själv. Hur han än satte upp sina försök så möttes alltid utbuds- och efterfrågekurvorna i ett jämviktspris. Idag är Vernon Smith istället övertygad om att marknader kan lösa de flesta samhällsproblem och att politiker lägger sig i allt för mycket. Den 10 december mottar han 5 miljoner kronor av Riksbanken samt medalj ur Kungens hand för sina banbrytande insatser för att ha infört experiment i nationalekonomisk vetenskap. Redaktör: Johan Bergendorff