Burgården får rekryteringspengar

Burgårdens gymnasieskola i Göteborg har fått 1,6 miljoner kronor av den statliga rekryteringsdelegationen, som ska bredda rekryteringen till högre utbildning.
Pengarna på Burgården ska användas till att få fler elever med invandrarbakgrund och arbetarbakgrund att söka till högskolor - det handlar bland annat om läxhjälp, studiebesök på universitet och att eleverna ska få en stödperson knuten till sig. En rapport från högskoleverket som ekot presenterade i morse visar att studenter med just utländsk- och arbetarbakgrund klarar sina studier på universitet och högskolor lika bra som studerande från akademikerhem. Men högskoleverket menar att det krävs nya och tidigare insatser för att stävja själva snedrekryteringen.