Svenskar belönas för Solidaritetstöd

Åtta svenskar får idag motta medalj av den polska staten. De hedras för sitt stöd till den polska fackföreningsrörelsen Soldaritet.
Svenskarna smugglade under början av 1980-talet tryckeriutrustning till den polska fackföreningsrörelsen Soldaritet. Och hjälpen utfördes under ständigt hot från den dåvarande polska regimen. Men den polska staten anser nu att männen bidragit till demokratiseringen av Polen. Medaljen, "det gyllene korset för förtjänstfulla instatser", är en av Polens finaste och utdelas mycket sällan.