Hyreshöjningar i Enköping

Enköpings Hyresbostäder begär en hyreshöjning på 3,7 procent från och med nästa år. Förhandnlingar har inletts med Hyresgästföreningen.