Krav om bättre upptågsinformation

Informationsansvaret om Upptågets förseningar ska överföras till operatören, dvs Tågkompaniet. Och det ska Tierps kommun verka för. Det skriver Miljöpartisten Jenny Lundström i en motion till fullmäktige.
Jenny Lundström menar att informationen idag är så bristfällig att utropsansvaret på perrongerna måste läggas på någon annan. Idag är det UL och Banverket i Stockholm som ansvarar för att information gällande Upptåget ska fungera tillfredsställande.