Musikskolan måste spara

Musik- och dansskolan i Enköping står inför stora besparingar. Styrelsen för de frivilliga skolformerna får tre miljoner mindre till nästa års budget, och då är det främst musikskolan som kommer att drabbas.
- Vi är tämligen överens om det här inom alla partier. Helst skulle vi såklart vilja ha mer pengar men nu är det så att kommunen har begränsat med pengar och då får vi göra så här, säger Roger Andersson, styrelsens vice ordförande. Det är stora besparingar som väntar musik- och dansskolan i Enköping där drygt 1100 elever går idag. Tjänstemännen i "Styrelsen för frivilliga skolformer" har tagit fram tre besparingssummor att välja mellan: 1,4 miljoner, 1,9 eller 2,9 miljoner. Vilket det blir beror på vad politikerna klubbar igenom på torsdag. Mest troligt är alternativet på 1,9 miljoner. Om det går igenom innebär det antingen att alla 180 danselever plus 180 musikelever går miste om sina utbildningsplatser, eller att 80 av danseleverna och 200 av musikeleverna tas bort. Dessutom tvingas man skära ner på personalen. Att öka musikskolans terminsavgift skulle inte hjälpa nämnvärt enligt Roger Andersson.