HD-dom mot Karlskogaföretag

Företaget Nexplo Bofors i Karlskoga kände inte till att de gjorde något fel när de utan tillstånd överlät sammanlagt 1 500 ton giftiga syror till flera kunder.
Det säger VD Sören Gindahl till Radio Värmland. Högsta domstolen har nu dömt Gindahl för miljöbrott. Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson är nöjd att den här sortens brott inte tillåts passera.