Förslag: Rattfyllon ska träffa trafikoffer

Personer som dömts för rattfylleri bör i framtiden få träffa offer för rattfyllerister. Förslaget kommer från Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF och från föreningen SMART. Syftet är att avskräcka rattfyllerister från att köra berusade fler gånger .
MHF och föreningen Smart - samverkan mot alkohol och rus i trafiken - har redan startat en försöksverksamhet i Kalmar, och nu hoppas Anette Lindholm,från föreningen SMART, kunna dra igång träffar i Stockholm också. Vid träffarna får de möta offer för andra rattfylleristers framfart.