Fortsatta vägbidrag

Norrköpings vägföreningar, vägsamfälligheter och enskilda vägar ser ut att kunna räkna med bidrag från kommunen även i fortsättningen.
Kommunstyrelsen har nämligen avslagit tekniska nämndens förslag om att från och med 2004 successivt sänka bidragen, som är på sammanlagt drygt 4 miljoner kronor om året. Förslaget var ett led i kraven på kommunala besparingar och föranlett av att bidragen är frivilliga för kommunerna. Men kommunstyrelsen har alltså sagt nej till den föreslagna sänkningen.