Ja till allaktivitetshus i Hallstahammar

Nu är det klart att Eldsbodaskolan i Hallstahammar görs om till ett allaktivitetshus.
Kommunfullmäktige i Hallstahammar har sagt ja till att avsätta tre miljoner kronor för att bygga om skolan till ett hus med blandat innehåll. Där ska finnas plats för bland annat invandrarbyrån, ungdomens hus, musikskolan och ideella föreningar. Det senaste året har Eldsbodaskolan varit ett av de mest omdebatterade husen i Hallstahammar. Kommunen beslutade att koncentrera undervisningen på de andra grundskolorna och bjöd ut Eldsbodaskolan till försäljning, men det fanns ingen spekulant som ville köpa till det pris som kommunen ville ha. Nu skall alltså skolan göras om till ett allaktivietshus.