Landstinget måste spara

Idag klubbade politikerna i landstingsfullmäktige igenom den nya budgeten. En budget som, på grund av underskottet på 150 miljoner, är snäv.
Centerpartiet och socialdemokraterna räknar med att spara in underskottet genom ökade statliga anslag och genom att småspara på många olika håll. Det mest kontroversiella sparförslaget är att spara in på antalet hyrläkare. - Risken finns att landstinget måste stänga vårdcentraler om det ska sparas på hyrläkarna, sade Peranders Johansson (m) när han kritiserade förslaget från talarstolen. Landstingets budget ligger på cirka 4,5 miljarder kronor och troligen kommer patienterna aldrig ens märka av att det nu ska sparas pengar. Alla partier i fullmäktige är överens om att budgeten för 2003 är snäv. - Det finns inget utrymme för ekonomiska utsvävningar, som Lasse Isaksson (s) uttryckte det i sitt anförande.