Avgift under hela året även i Norrköping

Avgift i 12 månader istället för 11. Så ser det ut att bli även i Norrköping inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, eftersom kommunstyrelsen säger ja till förslaget.
Förändringen innebär att kommunens barnomsorgsintäkter ökar med omkring 5 miljoner kronor om året. En summa som motsvarar en månads totala barnomsorgsintäkter. Norrköping har varit den enda av Östergötlands kommuner som inte haft avgifter under årets alla månader.