Regionförbundet får vara kvar

De uppgifter som har pekat mot att regionförsöket i Kalmar skulle avbrytas stämmer inte. Förslaget till lagstiftning om att kommuner och landsting får gå samman och bilda kommun- eller regionförbund innebär att försöket i Kalmar kommer att kunna bedrivas som tidigare. Det beskedet har regionförbundets ordförande Roger Kaliff, fått direkt från kommunminister LarsErik Lövdén.
Under gårdagen berättade P4 Kalmar att ett utkast till en lagstiftning kring det regionala självstyret visade att förutsättningarna kan komma att förändras när försöksperioden går ut 2002.