Idrottsklubb köper havsbad

Idrottsföreningen Norabygdens IK i Kramfors kommun, köper Hörsångs havsbad med tillhörande camping av Kramfors kommun för 200.000 kronor. För att trygga allmänhetens tillgång till havsbadet skrivs ett 50 årigt avtal med idrottsföreningen.