Försök med handdatorer i äldreomsorgen

Hudiksvall navet i landsomfattande projekt för mer användning av modern informationsteknik inom vården.
Hudiksvall är centrum för ett mobilt närvårdsprojekt som ska ligga till grund för framtidens användande av informationsteknik inom vården. Uppsala universitet håller i projektet och det är med hjälp av datateknik, bland annat handdatorer, och bredband som man ska förbättra informationen inom äldreomsorgen Projektet kostar mellan 10 - 15 miljoner kronor och är finansierat av kommun, stat och näringsliv.